Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Lærende teammøde

Metodens navn
Lærende teammøde (...)
Lærende teammøde
Beskrivelse af metoden
I DemensCentrum Aarhus' specialplejeboliger er det konstant fokus på at (...)

I DemensCentrum Aarhus' specialplejeboliger er det konstant fokus på at lære af de oplevelser og erfaringer man får hver eneste dag. Heri ligger konceptet praksisuniversitet. Dvs. at hver dag udvikler hele personalet sig gennem refleksion over egne handlinger.

Som en del af dette koncept arbejdes der med såkaldte lærende teammøder. Det betyder, at et teammøde ikke blot er et forum til koordinering af det daglige arbejde, men i lige så høj grad er det et forum, hvor udfordringer i det daglige arbejde tages op til overvejelse og refleksion. Herved deltager teamet samlet i udarbejdelse af løsninger på gældende udfordringer. Teamlederen fungerer som facilitator på udviklingsforløbet. Det betyder, at medarbejderne ikke får serveret en løsning i form af en ledelsesmæssig beslutning, men i stedet for bliver udfordringen først og fremmest beskrevet nøje, for derefter gennem fælles refleksion at blive delt op i mulige løsninger. I beskrivelsen af løsningerne ligger både opsætning af succeskriterier, aftaler om ansvar og de egentlig handlinger der skal føre til målet. 

Der indgåes så at sige en kontrakt i teamet om, hvilken vej man skal gå for at komme til de mål, man i fællesskab har opstillet. Det "lærende" i de lærende teammøder er dermed, at man finder løsningerne i egne erfaringer og egen viden. På den vis udvikler den enkelte medarbejder en stadig bedre forståelse for egne kompetencer og teamet udvikler sig som gruppe.  

Som en yderligere positiv effekt af lærende teammøder produceres der konstant nye eksempler på løsninger af udfordringer i praksis. Altså en naturlig fødevej til denne vidensbank om demens.

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Dokumentinfo

Publiceret af
Anders Kristian Krogager Andersen
29.08.2014 kl. 13:01:26

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
29.08.2014 kl. 13:14:16

Hop til afsnit