Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Forebyggelse af ambulering

Resumé
Borger forlader flere gange i døgnet plejeboligenheden. Kan ikke orientere sig og klare sig ved egen hjælp udendørs. Er til fare for sig selv og andre. Følger med husets besøgende og kan som følge af byggeriets ensartethed ikke se, at vedkommende er kommet væk fra boenheden. Kan ikke motiveres til at følge med tilbage til boenheden, da vedkommende ikke oplever at være kommet væk. Med det formål at forebygge ambulering ændres indsatsen i samværet med borgeren, samtidigt med at der forsøges at ændre i det fysiske miljø. Efterfølgende adfærdsregistrering viser, at initiativerne samlet set har positiv effekt.
Udarbejdet af - navne og stillinger
DemensTræner Birgit Nielsen Demenskoordinator Tina Normann Andersen (...)

DemensTræner Birgit Nielsen

Demenskoordinator Tina Normann Andersen

Beskrivelse af praksiseksemplet
Da borger forlader plejeboligenheden flere gange i døgnet iværksættes en (...)

Da borger forlader plejeboligenheden flere gange i døgnet iværksættes en række initiativer for at forebygge ambulering. 

Borger tilbydes kontakt ø til forebyggelse af ambulering på formodning om, at borger ikke vil forlade bo-enheden når kontakt og støtte gives før borger selv opsøger det. For at kunne handle på borgers psykologiske behov afdækkes og imødekommes disse ud fra Tom Kitwoods forståelsesramme vedr. behovene for trøst, tilknytning, inklusion, identitetsstøtte og meningsfuld beskæftigelse.

INDHOLD I KONTAKT-Ø

Medarbejdere øver sig i blot at se/lytte og følge borgers initiativer og derved anerkende borgers bidrag til en relation. Tager borger uhensigtsmæssige initiativer, eksperimenteres der med forskellige handlealternativer og ideer til indhold i kontakt ø:

  • Servering af kaffe, saft, kage eller lign.
  • Gåtur rundt om bygningen (særligt når borger søger yderdør)
  • Læse og bladre i billedblad
  • Neglepleje/ hårpleje
  • Musik og evt. lidt dans på stuen

Der opstår en positiv kontakt, som borger erindrer i det næste møde med samme medarbejder. Medarbejderne reflekterer over borgers øget villighed til at følge dem, når hun oplever, at de følger hende. Borger viser glæde ved samværet og vurderes at få opfyldt de psykologiske behov.

ÆNDRING AF MILJØ I FÆLLESSAREAL

Medarbejdere har observeret, at borger får øget trang til at forlade etagen, når bo-enhedens besøgende træder ind af etagens yderdør. Der eksperimenteres med at fjerne stol placeret her, og hvori borger af og til gør ophold.

Erfaring viser at borger forlader bo-enheden hyppigere, da der ikke er et alternativ til at gå, nemlig en stol at tage plads i. Stolen flyttes tilbage og eksperimentet bortfalder.

Der reflekteres efterfølgende over, hvor vidt borger går mod udgang for at tage plads i stol og iagttage herfra eller borger går mod udgang og bliver afledt/glemmer oprindeligt formål pga. stol.

PROJEKTOR:

Installering af projektor, der fremviser film på gulvet med henholdsvis vandfald, akvariefisk, koralrev, havdyr og understøttet af matchende lydindtryk. Formål er at skabe afledning og flytte fokus fra etagens yderdør, så borger ikke forlader bo-enhed.

Erfaringen viser at det ikke har effekt. Borger træder henover eller forbi motivet. 

STRUKTUR/AFTALER

Medarbejderne arbejder fagligt, kreativt og engageret med hensyn til at finde virksomme løsninger. Dog bærer indsatsen præg af manglende fælles tilgang. Der skabes derfor fælles struktur vedrørende:

  • Tidlig hjælp om morgenen
  • Hyppige kontakt øer; ca. hver anden time
  • Kontakt øer af 5-10 minutters varighed
  • Bleskift/toiletbesøg 2 x dagligt
  • Tryghedsskabende fastholdelse som plan 2, når pædagogiske tiltag ikke virker

Alle aftaler dokumenteres i hverdagsplan, så de bliver synlige og der kan ske fastholdelse heraf. Det anbefales, at der skabes struktur/aftaler for hvornår, hvordan og hvor videndeling finder sted, tværfagligt og på tværs af vagtlag. Endvidere at der sker sidemandsoplæring.

Konklusion
Når borger aflægges besøg og gives kontakt-ø hver halvanden time (...)

Når borger aflægges besøg og gives kontakt-ø hver halvanden time og ”følelsesmæssigt fyldes op”, viser adfærdsregistrering primært velbefindende samt færre ambuleringer. Borger formår at være alene i halvanden time, førend behov for hjælp opstår eller personer at spejle sig i/få hjælp af søges. Hvis borger ikke møder en medarbejder forlader hun i stedet bo-enheden. Opdager medarbejderne, at borger allerede er på vej ud, følges borgers initiativ og der gives kontakt-ø, hvor indhold er en gåtur.

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Øvrige emneord

Dokumentinfo

Publiceret af
Birgit Nielsen
07.07.2014 kl. 10:20:48

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
20.11.2014 kl. 11:03:27

Hop til afsnit