Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Handleplan for implementering af Demens VidensPortalen

Resumé
Demensvidensportalen er en Web baseret vidensbank og indgang til både viden og praktisk læring omkring omsorg for mennesker med demens. Det er samtidig et dagligt arbejdsredskab for ansatte ved DemensCentrum Aarhus. På den måde medvirker portalen til at opsamle den praktiske viden, der skabes i det daglige arbejde, og samtidig videreformidles den samme viden via portalen. Demensvidensportalen en relativt kompleks størrelse, som er delt op i sektioner, der understøtter de forskellige spørgsmål, brugere af portalen måtte stå med. Portalen kan dermed benyttes målrettet via sektionerne, men man kan også søge bredt ved hjælp af søgefeltet, der findes øverst på alle sider. Portalen kan i sin fulde form benyttes af alle medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus og i lidt begrænset form af alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg Aarhus kommune, af professionelle/interessenter uden ansættelse og af personer med demenssygdom og deres pårørende.
Detaljer for implementering
{"__ROW__":["Overordnet beskrivelse af tiltaget:\r\nDemensvidensportalen er en Web baseret vidensbank og (...)
BeskrivelseAnsvarligTidsplan
Overordnet beskrivelse af tiltaget: Demensvidensportalen er en Web baseret vidensbank og indgang til både viden og praktisk læring omkring omsorg for mennesker med demens. Det er samtidig et dagligt arbejdsredskab for ansatte ved DemensCentrum Aarhus. På den måde medvirker portalen til at opsamle den praktiske viden, der skabes i det daglige arbejde, og samtidig videreformidles den samme viden via portalen. Demensvidensportalen en relativt kompleks størrelse, som er delt op i sektioner, der understøtter de forskellige spørgsmål, brugere af portalen måtte stå med. Portalen kan dermed benyttes målrettet via sektionerne, men man kan også søge bredt ved hjælp af søgefeltet, der findes øverst på alle sider. Portalen kan i sin fulde form benyttes af alle medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus og i lidt begrænset form af alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg Aarhus kommune, af professionelle/interessenter uden ansættelse og af personer med demenssygdom og deres pårørende. Hvorfor dette tiltag DemensVidensPortalen er udviklet til formidling af viden om demensindsatsen, derved medvirker DemensCentrum Aarhus til opkvalificering af den samlede indsats til alle borgere og pårørende, hvor demens er et vilkår i dagligdagen. Demens VidensPortalen kan tilgås af medarbejdere ved Aarhus kommune ved brug af ADident. Personer udenfor Aarhus kommune kan anmode om adgang til Demens VidensPortalen på www.demensvidensportalen.dk Formål med tiltaget 1) at DemensCentrum Aarhus udvikler en platform , hvor faglig viden kan deles mellem fagpersoner, der indgår i demensindsatsen til borgere i Aarhus kommune. 2) at der præsenteres praksisviden om demensindsatsen i plejen og omsorgen i praksis. 3) at fagpersoner, får en platform hvorfra de kan udveksle erfaringer med hinanden og kommenterer på den præsenterede viden 4) at fagpersoner får en mulighed for at udvikle og beskrive viden fra praksis 5) at pårørende får en platform, hvor de kan hente viden om demens samt et sted hvor de kan udveksle erfaringer. Hvad skal gøres anderledes fremover Grundsubstansen i det daglige arbejde skal ændres således, at alle der arbejder i demensområdet arbejder reflekterende og analyserende og benytter de læringsmetoder, der beskrives i” DCAs arbejde” således at der i den praksisnæreindsats fokuseres på at se nye muligheder frem for det der ikke kan lade sig gøre. Nøgleordet er kollektivlæring. Fagpersoner, skal inden de søger råd- og vejledning hos ressourcepersoner eks. demensnøglepersoner og demenskoordinatorer selv undersøge om der findes svar på deres spørgsmål, undring og andet i Demens VidensPortalen. Pårørende skal motiveres til aktivt at indgå i erfaringsudveksling med hinanden ved at bruge pårørendeforum Lissie la Cour demenschef Anders krisitian Krogager Andersen demensfaglig konsulent v. DemensCentrum Aarhus01.04.2013 - 08.08 2014
Målgruppen: 1) er alle medarbejdere ved Sundhed og omsorg, samt fagpersoner udenfor Aarhus kommune. 2) interessenter på demensområdet 3) borgere i al almindelighedLissie la Cour demenschef Anedrs krisitian Krogager Andersen demensfaglig konsulent v. DemensCentrum Aarhus01.04.2013 - 08.08 2014
Hvem er tiltaget interessant for: Tiltaget vil være interessant specielt for medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus, som bruger Demens VidensPortalen som sit arbejdsredskab. Derudover vil tiltaget være interessant for: Fagpersoner på demensområdet interessenter på demensområdet
Hvem har rekvireret tiltaget: Det er Demenschefen der har taget initiativ til udviklingstiltaget på baggrund af de krav der er stillet fra politisk side om at samle alle indsatser på demensområdet og gøre det til et fagspecifikt område.
Hvem deltager i udviklingstiltaget? Demenschefen Den demensfaglige konsulent Demenstrænerne Leder af DemensHjørnet Ledergruppen ved DCA Bestyrelsen ved DCA Udvalgte medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus i en testperiode Alle medarbejdere ved DemensCentrum Aarhus i forhold til udvikling af metoder til videndeling IT afdelingen ved en konsulent der indgår i udvikling af WEB løsningen Firmaet Kollision som udvikler den tekniske løsning Frihedsteknologisk afd. I udviklingstiltagets 1. fase
Mål for implementering: At 65 % medarbejdere, der indgår i demensindsatsen i løbet af 1 år får så stort kendskab og færdigheder i at benytte Demens VidensPortalen, at det kan måles at de søger viden i Portalen. Succeskriteriet om 1 år er: 1) At alle medarbejdere ved DCA i løbet af et år benytter Demens VidensPortalen mindst ved hvert teammøde 2) At medarbejdere ved DCA bidrager med mindst 1 guldkorn per team per måned 3) At tre ud af fem medarbejdere, der søger råd- og vejledning har forsøgt at hente viden i Demens VidensPortalen inden de har kontaktet en demensnøgleperson eller en demenskoordinator. 4) At 50 udad 80 adspurgte medarbejdere i plejeboligerne oplyser, at de ved, der er en Demens VidensPortal 5) At det kan konstateres at medarbejdere udenfor DCA bidrager med erfaringer og kommentarer i det faglige forum 6) At det kan konstateres at pårørende bidrager til en løbende debat og erfaringsudveksling i pårørendeforum Endvidere er det en succes såfremt det kan konstateres, ved udsagn fra demensnøglepersoner og demenskoordinatorer, at medarbejdere der indgår i demensindsatsen, har ændret adfærd fra at være opgivende overfor demensproblematikker til at være undersøgende og nysgerrige efter at finde løsninger. Og at der arbejdes analytisk, reflekterende med bevidst valgte metoder.
Handling/implementering hvordan: Implementeringen sker på forskellige niveauer Der er i udviklingsperioden sket en gradvis implementering i brugen af Demens VidensPortalen. Dette er sket gennem test hvor flere medarbejdergrupper har været involveret og ved at lade demenstrænerne deltage i udviklingen af den faglige platform, som de skal benytte. Implementeringen er sket løbende i DCA i spørgetimer for alle medarbejdere og i bestyrelsesmøderne. Der har været afholdt workshop undervejs, som udover at bidrage til den videre udvikling af tiltaget også har bidraget til at medarbejderne/pårørende har taget ejerskab af Demens VidensPortalen. Den videre implementering 1) Den 29.08.14 lanceres Demens VidensPortalen for særligt indbudte ved en officiel sammenkomst 2) Der laves løbende undervisning henover efteråret for alle medarbejdere i MSO. Undervisningen er udmeldt 3) Medarbejdere ved DCA undervises ved torsdagsundervisning løbende 4) Lærende teammøder suppleres og assisteres ved demenschefen eller demensfaglig konsulent med det formål at holde fokus på videngerering 5) Medarbejdere ved DCA fortsætter deres uddannelse i videngenerering ved demenschef og erhvervspsykolog.
Baggrund for tiltaget
DemensVidensPortalen er udviklet til formidling af viden om demensindsatsen, derved (...)

DemensVidensPortalen er udviklet til formidling af viden om demensindsatsen, derved medvirker DemensCentrum Aarhus til opkvalificering af den samlede indsats til alle borgere og pårørende, hvor demens er et vilkår i dagligdagen.

Demens VidensPortalen kan tilgås af medarbejdere ved Aarhus kommune ved brug af ADident. Personer udenfor Aarhus kommune kan anmode om adgang til Demens VidensPortalen på www.demensvidensportalen.dk

Overskrift
Handleplan for implementering af Demens VidensPortalen (...)
Handleplan for implementering af Demens VidensPortalen

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Dokumentinfo

Publiceret af
Lissie la Cour
22.08.2014 kl. 12:56:38

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
29.08.2014 kl. 11:16:31

Hop til afsnit