Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Marte Meo - en metode til udviklingsunderstøttende samspil

Metodens navn
Marte Meo - en metode til udviklingsunderstøttende samspil (...)
Marte Meo - en metode til udviklingsunderstøttende samspil
Beskrivelse af metoden
Marte meo-metoden og demens i kort overblik Marte Meo er en (...)

Marte meo-metoden og demens i kort overblik

Marte Meo er en metode, der med stor fordel kan bringes i anvendelse, når man som fagperson arbejder med mennesker med demens. Metoden fokuserer på at optimere samspillet mellem mennesker. Gennem analyser af videooptagelser af situationer, hvor to eller flere mennesker - f.eks. en pleje- eller omsorgsperson og en person med demens - agerer sammen, kan marte meo-terapeuten fremdrage de positive dele af situationen og derved skærpe fagpersonens opmærksomhed på både egne handlinger og adfærd, og derigennem også på hvad personen med demens drager nytte af og har glæde af.

Baggrunden
Marte meo er oprindeligt udviklet af hollænderen Maria Aarts, men er siden blevet udbredt til mange andre lande, heriblandt Danmark hvor metoden blev taget i brug i 1994. I udgangspunktet var det ikke på demensområdet metoden blev brugt, men via positive erfaringer fra daginstitutioner og specialinstitutioner for børn, på psykiatriområdet og i skoler er potentialet på demensområdet blevet åbenlyst. Selve navnet, Marte Meo, betyder "ved egen kraft". Det dækker over tanken, at man skal udvikle sig ved egen kraft. Både fagpersonen og personen med demens har et udviklingspotentiale (til trods for sygdommen), men det kan være nødvendigt at "opdage" det potentiale for at kunne udvikle det. Derfor griber marte meo-metoden fat i elementer i to personers samspil, der underbygger udviklingen af netop samspil og kommunikation.

Metoden i brug
Inden for demensomsorg kan marte meo altså anvendes til at udvikle kommunikative og relationsorienterede kompetencer hos pleje- og omsorgspersonale. I korte træk foregår det ved at situationer med en fagperson og en person med demens optages på video. Efterfølgende analyserer marte meo-konsulenten optagelserne og giver dernæst en grundig tilbagemelding til fagpersonen. Der er altid fokus på de elementer af samspillet, der er positive eller succesfulde. Det er på de elementer, at udviklingen skal bygge. Dvs. man skal nå frem til at gøre mere af det, der virker. Men analysen fokuserer ikke kun på, hvad fagpersonen gør rigtigt. Den fokuserer samtidig på, hvilke elementer af samspillet der understøtter den demensramte persons udvikling som person eller opretholdelse af identitet. Her er 5 principper for marte meo i spil: at følge initiativ, at bekræfte initiativer positivt, at sætte ord på den andens og egne initiativer, turtagning og positiv ledelse. En korrekt forståelse og et anvendelse af disse principper i samspillet med en person med demens er afgørende for at skabe det samspil eller den relation, der understøtter personens udvikling. Derfor arbejder marte meo-konsulenten i analysen af videooptagelserne med at fagpersonen forstår, hvilke af disse principper, der kommer i spil, i samspillet med en person med demens.

Resultatet af en marte meo-analyse er ofte, at fagpersonen udvikler en bedre forståelse for egne handlinger og adfærd. Derved opnås mulighed for at skabe positive udviklingsstøttende møder eller samspil med mennesker med demens.

Socialstyrelsen har lavet en uddybende tema-sektion om Marte Meo-metoden i demensomsorgen. Her kan man læse nærmere om teorien og få yderligere eksempler på projekter, der involverer marte meo. Her på Demensvidensportalen er der en række praksiseksempler, hvor marte meo har været involveret i indsatser hos borgere med komplekse ufordringer. Metoden har ikke alene været løsningen på fagpersonernes udfordringer, men har ofte sammen med andre virkemidler medvirket til en langt bedre forståelse for samspillet mellem mennesker.

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Dokumentinfo

Publiceret af
Anders Kristian Krogager Andersen
22.08.2014 kl. 14:20:34

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
27.04.2015 kl. 12:43:06

Hop til afsnit