Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Beboerkonference

Metodens navn
Beboerkonference (...)
Beboerkonference
Beskrivelse af metoden
En vigtig anvendt metode for at skabe tværfaglighed i arbejdet (...)

En vigtig anvendt metode for at skabe tværfaglighed i arbejdet omkring beboerne ved DemensCentrum Aarhus’ specialboliger er beboerkonferencen. Metoden har været i anvendelse siden 2010 og for hver beboer gennemføres der tværfaglig beboerkonference på månedlig basis. Det begrundes især med at beboerne i specialboligerne er så langt i demenssygdommens forløb, at en meget tæt monitorering er nødvendig.

Hovedformålet med beboerkonferencen er at sikre, at der er kontinuitet og klarhed i den daglige indsats, og at samme indsats dokumenteres stringent.

Målsætningen er at der herigennem sikres en daglig indsats, der svarer til beboerens aktuelle behov, så vedkommendes livskvalitet og hverdagsliv understøttes og styrkes bedst muligt.

Deltagere i konferencen er:

 • Kontaktsygeplejerske, ansvarlig for planlægning og indkaldelse. Bidrager desuden med sy-geplejefaglige punkter og beboerens status.
 • Kontaktperson. Bidrager med beboerens sociale og sundhedsmæssige status.
 • Ergoterapeut. Bidrager med ergoterapeutfaglig viden og input.
 • Fysioterapeut. Bidrager med fysioterapeutfaglig viden og input.
 • Musikterapeut. Bidrager med musikterapeutfaglig viden og input.

Forløbet af beboerkonferencen er baseret på gennemgang af hovedpunkterne i beboerens journal med løbende faglig refleksion. Dvs. der gennemgås:

 1. Stamark med opdatering af informationer om pårørende herunder eventuelle værgemål
 2. Handleplan og pædagogisk indsats, herunder eventuel brug af sikkerhedssystemer
 3. Observationsskemaer, opstart, revurdering og/eller afslutning
 4. Ydelser, herunder vurdering af fortsatte behov
 5. Medicinoversigt 
 6. Funktionsvurdering
 7. Ernæringsstatus

Den samlede gennemgang og resultaterne heraf videreformidles og implementeres i teamet via kontaktsygeplejerske i nært samarbejde med den relevante fagperson. 

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Dokumentinfo

Publiceret af
Anders Kristian Krogager Andersen
31.03.2015 kl. 14:53:14

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
20.04.2015 kl. 09:22:59

Hop til afsnit