Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Indhold fra forfatter: Birgit Nielsen

Praksiseksempel
Følge initiativ til tandbørstning

Ældre dame med Alzheimersdiagnose, med frontale præg får ikke børstet tænder over længere tid, da hun reagerer kraftigt på medarbejdernes tiltag hertil. Medarbejderne har mere eller mindre opgivet, hvilket forstærker problematikken, da borgeren tydeligt reagerer på irritation i munden.  Demenstræner arbejder fagligt med udfordringen og finder løsning, der kan videregives til medarbejdere.   (...)

AlzheimersEgenomsorgModerat demens

Læs artikel

03-02-2014
Praksiseksempel
Forebyggelse af ambulering

Borger forlader flere gange i døgnet plejeboligenheden. Kan ikke orientere sig og klare sig ved egen hjælp udendørs. Er til fare for sig selv og andre. Følger med husets besøgende og kan som følge af byggeriets ensartethed ikke se, at vedkommende er kommet væk fra boenheden. Kan ikke motiveres til at følge med tilbage til boenheden, da vedkommende ikke oplever at være kommet væk. Med det formål at forebygge ambulering (...)

Moderat demensAmbulering

Læs artikel

17-03-2014
Dagbogsblad
Augustenborggade 13/11 2014

Der blev i dag arbejdet med at følge følelsesmæssige initiativer. Da det ikke er usædvanligt at borgere med vaskulær demens kan svinge meget i stemning og formåen i løbet af meget kort tid, kan det være meget vigtigt at følge følelsesmæssige initiativer. Eksempelvis så vi i dag, at det var en faglig  rigtig prioritering, at lade borger  få fred og ro, da hun bad om det -var vred. Medarbejder fulgte hendes verbale (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

13-11-2014
Dagbogsblad
Augustenborggade 14/11 2014

Der blev arbejdet med kontaktskabelse. I forbindelse med badesituation lykkes det for medarbejderen, der selv giver udtryk for, at "det er dejligt at få at vide, at det man gør er fagligt  OK - at blive mere bevidst om, hvad  det er jeg gør- hvad det er, der virker". Helt konkret var de anvendte redskaber, at afpasse tempoet til borgeren, at være meget tålmodig i kontaktskabelsen og skabelsen af relationen. Da (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

14-11-2014
Dagbogsblad
Augustenborggade 18/11 2014

Medarbejder fortæller  idag uopfordret, "at der allerede er sket en ændring tilgangen til borger og til de historier der fortælles siden opstart af demenstræningen. Nu lukker personalet ikke af for borger, når hun kommer og beder om hjælp. Men møder hende mere åbent og positivt og giver hende den hjælp hun efterspørger". Tidligere var historien: ”når hun råber sådan op, så kan hun bare gå ind til sig selv”, ”det finder jeg mig (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

28-11-2014
Dagbogsblad
08.05.15 Ok Center Egå -E 0415 B

Observationsdag - ingen reflektionsmøde med medarbejderne, men oplevelser af engagerede medarbejdere, enkelte små episoder med borger der antyder de temaer og emner, der blev italesat ved opstartende workshop.  18.05.2015 I dagens arbejde (12/5) erfarer tre medarbejdere, at de alle tre har bidraget til den gode relation og den gode stemning ved frokostbordet, idet de møder borger meget smilende, med venlige stemmer og lidt humor, som borger forstår. En tilgang og stemning som borger (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

08-05-2015
Dagbogsblad
13.05.15 OK Center Egå ( E 04/ 15 B)

Der arbejdes (13/5) med positiv ledelse og medarbejder udtrykker, at hun gerne vil, og nu (efter dagens erfaring og  reflektion) har mod til at prøve "at gå lidt længere"/give mere hjælp f.eks. til nedre hygiejne - ved at undlade spørgsmål og give tydelig, venlig ledelse.  Ang. eksperimentet: Værtinderolle i dagligstuen - på skift mellem medarbejderne - 1 time af gangen   Medarbejder udtrykker: "der har været ro på borger, det er gået rigtig (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

21-05-2015
Dagbogsblad
19.05.015 Ok Center Egå ( E 04/15 B)

Der arbejdes (19/5) med at give bad. Medarbejder erfarer  og reflekterer over, at hun skulle have brugt mere tid til kontaktskabelse inden opgave benævnes (bad).  På baggrund af observationer iværksættes følgende: at personlig hygiejne udføres tidligt morgen - kl. 7 - hvor borger jo har været vågen i flere timer. Det vil  sandsynligvis give mest mening for borger  aften/nat-medicin kl- 17 flyttes til kl 19-20 i håb om bedre nattesøvn (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

29-05-2015
Dagbogsblad
20.05. 15 Ok Center Egå ( E 04/15 B)

(20/5) Medarbejder meget glad og tilfreds med, at hun fik erfaret/lov at hjælpe med nødvendig pleje og tøjskift på trods af borgers irritabilitet og vrede helt fra start - at hun erfarede, at den funktionsstøttende kommunukatioin hun anvendte, dvs. relation, anerkendelse og ledelse, kom borger til gavn. Erfaring/læring mht. hvor megen gavn borger havde af, at hendes vrede følelser blev benævnt: Hendes greb om træners arme løsnedes lige så stille, og skuldrene (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

29-05-2015