Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Indhold fra forfatter: Anders Kristian Krogager Andersen

Kontrakt

Kontrakt for demenstrænerforløb E10/15 B i resume: Emne: hvad skal der arbejdes med? Der skal arbejdes med at opøve pædagogiske og kommunikative redskaber, der gør medarbejderne i stand til i højere grad at gøre hverdagen tryg for borger og derigennem oparbejde strategier for afledning og forebyggelse af ambulering. Hvad er målet for jeres indsats? Mål for borgeren: At borger får et liv i sin bolig, der overvejende er præget af ro og tryghed. Dvs. at (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

20-10-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakten er indgået den 24. april 2014 mellem leder af plejeboligenhed v. sag nr. I 04/14-08/14, tovholder og koordinerende af demenstrænerforløb Tina Normann Andersen, demenstræner Lene Brolund-Jensen og demenschef Lissie la Cour. Emne der skal arbejdes med? 1. Struktur Der arbejdes med at skabe struktur gennem opkvalificering af og aktiv brug af hverdagsplanen 2. Forudsigelighed Der arbejdes i forløbet med at skabe den nødvendige forudsigelig for borger, bl.a. ved at give konkrete anvisninger til, hvad borger kan (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

28-08-2014
Kontrakt

Samarbejdskontrakt mellem sag. nr. E 10/14 og DemensCentrum Aarhus Demenstrænerstaben Sagen er fra DemensCentrum Aarhus koblet op på tovholder og koordinerende af demenstrænerforløb Tina Normann Andersen og demenstræner Birgit Nielsen. Sagen opstartes i uge 40. Samarbejdskontrakten er indgået den 30.09.2014 mellem leder af plejeboligenhed, demenstræner Birgit Nielsen, tovholder og koordinerende af demenstrænerforløb Tina Normann Andersen og demenschef Lissie la Cour. Konsulentstøtte til samarbejdspartnere:For at lykkes med dette skal plejepersonalet i endnu højere grad mestre konsultative færdigheder. (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

26-02-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakt til trænersag E 04/15 L Resumé Samarbejdskontrakten er indgået den 10. april 2015 mellem leder af plejeboligenhed, demenstræner Lene Brolund-Jensen, tovholder for demenstrænerforløb Anders K. K. Andersen og Demenschef Lissie la Cour. Hvad er årsagen til din/jeres henvendelse? Ældre dame med arvelig Frontotemporal demenslidelse, FTD3. Der opleves oplever varierende ændringer i hendes personlighed og adfærd som bliver mere problematisk og udfordrende for hendes omgivelser og pårørende. I perioder kan personalegruppen opleve sig (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakt for trænersag E 04/15 B resumé: Hvad er årsagen til din/jeres henvendelse? Ældre dame med alzheimers opleves meget grådlabil, svært tilnærmelig og urolig. Det skaber store udfordringer for personalet omkring borger, og det går igen ud over mulighederne for at hjælpe borger med den daglige nødvendige pleje. Emne: hvad skal der arbejdes med?Der skal arbejdes med at borger føler sig tryg bl.a. gennem dæmpning af mistro. Der skal ar-bejdes med funktionsstøttende kommunikation (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Kontrakt

Kontrakt for samarbejde indgås d. 21.12.11 mellem teamleder (v. sag nr. 12.11-08.12) og Demenschef Lissie la Cour. Sagen kobles op på demenstrænerkoordinator Tina Normann Andersen og demenstræner Lene Brolund-Jensen.   Kontrakt d. 21.12.11 Emne(r), der skal arbejdes med: -      Undervisning i anvendelse af nænsom nødværge -      Guidning i hvorledes medarbejderen kan agere og gå ind i relationen med borgeren -      Vejledning i hvordan medarbejderen kan blive i stand til at aflæse borgeren, inden vrede opstår -      Vejledning (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

28-04-2014
Kontrakt

Samarbejdskontrakt ved sag. nr. E 08/15 i resumé: Emne: hvad skal der arbejdes med? Der arbejdes med at borger i højere grad er i stand til at føle sig tryg i egen bolig og samtidig oftere er i stand til at være i fællesarealerne uden uhensigtsmæssig adfærd. Det vil ske med fokus på relationsdannelse, positiv ledelse, anerkendende tilgang og andre kommunikative redskaber, der kan styrke medarbejderne i deres faglige indsats omkring borgeren. Hvad er (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

12-08-2015
Kontrakt

Der er ikke udarbejdet kontrakt til denne trænersag, da... (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

07-07-2014
Praksiseksempel
Alliance

I forskellige sammenhænge står man som fagperson med en udfordring, hvor man med egne handlinger og ord kan optrappe en tilspidset situation. Praksiseksemplet illustrerer en række eksempler på anvendelsen af alliance-dannelse, der modvirker optrapning af konflikter. (...)

Kommunikation

Læs artikel

14-03-2014
Viden
Alzheimers

Artiklen er en kort beskrivelse af de grundlæggende kendetegn ved demenssygdommen Alzheimers med fokus på indsats, pleje og omsorg. (...)

Alzheimers

Læs artikel

08-01-2014