Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Indhold fra forfatter: Anders Kristian Krogager Andersen

Metode
Beboerkonference

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

30-03-2015
Rapport
Rapport for trænersag nr. E 04/15 L

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Rapport
Rapport for trænersag nr. E 04/15 B

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakt til trænersag E 04/15 L Resumé Samarbejdskontrakten er indgået den 10. april 2015 mellem leder af plejeboligenhed, demenstræner Lene Brolund-Jensen, tovholder for demenstrænerforløb Anders K. K. Andersen og Demenschef Lissie la Cour. Hvad er årsagen til din/jeres henvendelse? Ældre dame med arvelig Frontotemporal demenslidelse, FTD3. Der opleves oplever varierende ændringer i hendes personlighed og adfærd som bliver mere problematisk og udfordrende for hendes omgivelser og pårørende. I perioder kan personalegruppen opleve sig (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakt for trænersag E 04/15 B resumé: Hvad er årsagen til din/jeres henvendelse? Ældre dame med alzheimers opleves meget grådlabil, svært tilnærmelig og urolig. Det skaber store udfordringer for personalet omkring borger, og det går igen ud over mulighederne for at hjælpe borger med den daglige nødvendige pleje. Emne: hvad skal der arbejdes med?Der skal arbejdes med at borger føler sig tryg bl.a. gennem dæmpning af mistro. Der skal ar-bejdes med funktionsstøttende kommunikation (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

10-04-2015
Metode
Scrum

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

01-06-2015
Praksiseksempel
Musikterapi med demensramte med agiteret adfærd

Margrethe (fiktivt navn) går hulkende ude på gangen. Margrethe har Alzheimers sygdom i svær grad, og hun kan ikke fortælle, hvad der er galt, fordi hun har mistet det meste af sit sprog. Hendes sorg kan hurtigt eskalere og blive til vrede og aggressiv adfærd. Så slår hun på døre og vægge og råber sin fortvivlelse ud, hvorved hun forstyrrer de andre beboere og fremprovokerer uhensigtsmæssige reaktioner. Det handler derfor (...)

Svær demens

Læs artikel

04-06-2015
Projekt
Sanserum - test og implementering

Projektet vedrører installation og afprøvning af stimulistue med henblik på erfaringsbaseret implementering af samme stue som fast redskab i arbejdet med mennesker med demens, der har kendte udfordringer som følge af demenssygdom. Projektet forløber over et år, hvor rummet først installeres med skærm, lyd og lys samt indrettes hensigtsmæsssigt, så indretningen understøtter formålet om at blive et redskab til at dulme kendte problemstillinger som ambulering, vandring, urolig adfærd, forstyrret døgnrytme mv. (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

12-08-2015
Kontrakt

Samarbejdskontrakt ved sag. nr. E 08/15 i resumé: Emne: hvad skal der arbejdes med? Der arbejdes med at borger i højere grad er i stand til at føle sig tryg i egen bolig og samtidig oftere er i stand til at være i fællesarealerne uden uhensigtsmæssig adfærd. Det vil ske med fokus på relationsdannelse, positiv ledelse, anerkendende tilgang og andre kommunikative redskaber, der kan styrke medarbejderne i deres faglige indsats omkring borgeren. Hvad er (...)

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Læs artikel

12-08-2015