Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Forum

Musikterapi med demensramte med agiteret adfærd
04.06.2015 kl. 15:11 af Anders Kristian Krogager Andersen

Margrethe (fiktivt navn) går hulkende ude på gangen. Margrethe har Alzheimers sygdom i svær grad, og hun kan ikke fortælle, hvad der er galt, fordi hun har mistet det meste af sit sprog. Hendes sorg kan hurtigt eskalere og blive til vrede og aggressiv adfærd. Så slår hun på døre og vægge og råber sin fortvivlelse ud, hvorved hun forstyrrer de andre beboere og fremprovokerer uhensigtsmæssige reaktioner. Det handler derfor (...)

Læs hele debatten

Musik og skuespil hjælper borger med at samarbejde om personlig pleje
27.04.2015 kl. 08:54 af Anders Kristian Krogager Andersen

Praksiseksemplet beskriver et langstrakt forløb, hvor det ved hjælp af musik og lidt skuespil eller klovneri er lykkedes for plejepersonale og musikterapeut i fællesskab at opdage, udvikle og etablere faste strukturer for tilgangen til en herre   (...)

Læs hele debatten

Akutord som støtte til verbalt urolig person
16.07.2014 kl. 11:56 af Anders Kristian Krogager Andersen

For at lette kommunikationen aftales en række såkaldte "akut-ord" til at bruge i bestemte situationer (...)

Læs hele debatten

Forebyggelse af ambulering
17.03.2014 kl. 12:08 af Lissie la Cour

Borger forlader flere gange i døgnet plejeboligenheden. Kan ikke orientere sig og klare sig ved egen hjælp udendørs. Er til fare for sig selv og andre. Følger med husets besøgende og kan som følge af byggeriets ensartethed ikke se, at vedkommende er kommet væk fra boenheden. Kan ikke motiveres til at følge med tilbage til boenheden, da vedkommende ikke oplever at være kommet væk. Med det formål at forebygge ambulering (...)

Læs hele debatten

Alliance
14.03.2014 kl. 14:28 af Anders Kristian Krogager Andersen

I forskellige sammenhænge står man som fagperson med en udfordring, hvor man med egne handlinger og ord kan optrappe en tilspidset situation. Praksiseksemplet illustrerer en række eksempler på anvendelsen af alliance-dannelse, der modvirker optrapning af konflikter. (...)

Læs hele debatten

Nutid og datid - inddirekte realitetsorientering
12.02.2014 kl. 10:52 af Anders Kristian Krogager Andersen

I forbindelse med at en ældre dame var meget fokuseret på at komme hjem til tidligere hjem og ægtefælle (afdød) blev der med succes arbejdet med at tale i datid om hjemmet og ægtefællen. Med den metode blev det muligt at flytte fokus og almindelige plejeindsats blev markant nemmere. (...)

Læs hele debatten

Fysisk uro og HS-stole
03.02.2014 kl. 11:40 af Anders Kristian Krogager Andersen

En ældre kvinde med Alzheimers har svært ved at finde ro. Hun drænes for energi, og det påvirker evnen til at spise og drikke. Der forsøges forskellige tiltag uden held. Fysioterapeut foreslår at udskifte kvindens normale lænestol med en Huntingtons-stol. Det viser sig at fungere og borger finder både fysisk og psykisk ro samt overskud til lettere at kunne spise og drikke. (...)

Læs hele debatten

Følge initiativ til tandbørstning
03.02.2014 kl. 10:19 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med Alzheimersdiagnose, med frontale præg får ikke børstet tænder over længere tid, da hun reagerer kraftigt på medarbejdernes tiltag hertil. Medarbejderne har mere eller mindre opgivet, hvilket forstærker problematikken, da borgeren tydeligt reagerer på irritation i munden.  Demenstræner arbejder fagligt med udfordringen og finder løsning, der kan videregives til medarbejdere.   (...)

Læs hele debatten

Spiseproblematik og siliconeske
08.01.2014 kl. 14:31 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med demens lider af vægttab og risiko for underernæring. Forskellige indsatser afprøves, men det viser sig ved ergoterautisk vejledning, at vedkommende har udviklet overfølsomhed i mundens slimhinder. Derfor afprøves med succes spisning med siliconeske. (...)

Læs hele debatten

Person kan eller vil ikke drikke
08.01.2014 kl. 12:22 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med demens er i risiko for væskemangel, da hun ikke indtager væske. Der arbejdes med flere metoder, men det viser sig, at overdreven verbal og visuel guidning medvirker til at damen genkender og forstår hensigten med glas og væske. Herefter lykkes personale med indsatsen. (...)

Læs hele debatten

Anders Kristian Krogager Andersen kommenterede på Person kan eller vil ikke drikke
10.03.2014 kl. 12:18

spændende vinkel. Man kunne også have forsøgt at have borgeren med i hele processen. F.eks åbne sondavand, åbne hane og puttet vandet i glasset osv.

Se kommentaren i sin sammenhæng

Anders Kristian Krogager Andersen kommenterede på Spiseproblematik og siliconeske
10.03.2014 kl. 12:18

Det virker helt sikkert. Det er dog vigtigt at få sat navn på skeerne med labels så de ikke forsvinder og vi derved skal bruge tid på at lede efter dem

Se kommentaren i sin sammenhæng

Lissie la Cour kommenterede på Følge initiativ til tandbørstning
10.03.2014 kl. 10:41

Det er en interessant vinkel der er anvendt her. At følge initiativ er en oplagt mulighed ved det at vi som medarbejdere er tæt på den enkelte borgere og netop observerer adfærd og adfærdsændringer. Vi skal have et øje på hver finger og benytte alle vorres sanser i demensplejen. Initiativet er interessant!

Se kommentaren i sin sammenhæng

Anders Kristian Krogager Andersen kommenterede på Spiseproblematik og siliconeske
03.02.2014 kl. 14:00

Det er meget interessant. Jeg har forsøgt noget i samme retning, men det virkede ikke.

Se kommentaren i sin sammenhæng

Spiseproblematik og siliconeske (2 kommentarer)
08.01.2014 kl. 14:31 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med demens lider af vægttab og risiko for underernæring. Forskellige indsatser afprøves, men det viser sig ved ergoterautisk vejledning, at vedkommende har udviklet overfølsomhed i mundens slimhinder. Derfor afprøves med succes spisning med siliconeske. (...)

Læs hele debatten

Person kan eller vil ikke drikke (1 kommentar)
08.01.2014 kl. 12:22 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med demens er i risiko for væskemangel, da hun ikke indtager væske. Der arbejdes med flere metoder, men det viser sig, at overdreven verbal og visuel guidning medvirker til at damen genkender og forstår hensigten med glas og væske. Herefter lykkes personale med indsatsen. (...)

Læs hele debatten

Følge initiativ til tandbørstning (1 kommentar)
03.02.2014 kl. 10:19 af Anders Kristian Krogager Andersen

Ældre dame med Alzheimersdiagnose, med frontale præg får ikke børstet tænder over længere tid, da hun reagerer kraftigt på medarbejdernes tiltag hertil. Medarbejderne har mere eller mindre opgivet, hvilket forstærker problematikken, da borgeren tydeligt reagerer på irritation i munden.  Demenstræner arbejder fagligt med udfordringen og finder løsning, der kan videregives til medarbejdere.   (...)

Læs hele debatten

Tab 4